Taaltoets pabo NedCAT

taaltoets pabo afbeelding

Taaltoets PABO NedCAT Haarlem.

Naamwoordelijk gezegde, bijwoordelijke bepaling, voorzetselvoorwerp, zelfstandig werkwoord…. Ondanks dat je de Nederlandse taal dagelijks gebruikt, moet je de taaltoets toch echt voorbereiden. Ook op deze toets kan Huiswerkbegeleiding Haarlem jou voorbereiden.De taaltoets bestaat uit 150 opgaven die op de computer worden afgenomen door het cito en meet het schriftelijk taalgebruik in vier domeinen:
- Spelling
- Formuleren
- Interpunctie
- Basisgrammatica: dit domein wordt verdeeld in redekundig en taalkundig ontleden.

De begeleiders van Huiswerkbegeleiding Haarlem kunnen je helpen bij de uitleg van alle regels en de toepassing daarvan. Op deze manier kun jij goed voorbereid en dus vol zelfvertrouwen aan de toets gaan beginnen. Maar net als voor de WISCAT geldt ook voor de taaltoets: begin op tijd met het oefenen van de stof. De eerste toets vindt al plaats in de eerste tentamenperiode!

Huiswerkbegeleiding Haarlem biedt individuele begeleiding door ervaren begeleiders. Mocht je ook hulp nodig hebben bij de andere cito-toetsen voor de pabo, een combinatie van lessen is uiteraard mogelijk.

Huiswerkbegeleiding Haarlem geeft bijles en begeleiding aan pabo-studenten in Haarlem en omgeving.

Voor meer informatie of vragen over onze bijlessen kunt u contact met ons opnemen!

Bijles PABO ToetsenHuiswerkbegeleiding Haarlem geeft bijles en begeleiding aan PABO studenten.
Elke toets zijn eigen uitdagingen. Wij geven professionele begeleiding en bijles voor de volgende PABO-toetsen.