Wie zijn wij

Het is ons doel om voor je kind een omgeving te creëren waar hij of zij het best uit zichzelf kan halen.
Wij gaan ervoor om de persoon voor je kind te zijn die jij en ik vroeger nodig hadden. 

Ons verhaal

Lang, lang geleden was er eens een jongen die niet in het Nederlandse onderwijs paste...

De missie

Onderweg naar Moeiteloos Leren. Onderwijs dat werkt voor iedereen, daar gaan wij voor!

De begeleiders

Dit zijn de echte helden. De sleutelfiguren waar je kind later over zal vertellen.

In den beginne

Ons verhaal

Leesvoer: Goedendag! Mijn naam is Gideon (de middelste op de foto hierboven) en dit is mijn verhaal. Ons verhaal begint eigenlijk al in 1995. Ik was toen zes jaar oud en ging naar groep 3 van een school in Haarlem...

Al vrij snel ontdekten mijn ouders en leraren dat ik moeite had met letters samenvoegen tot woorden, met rekensommen en later met het plaatsen van lidwoorden. ‘Dat wordt geen hoogvlieger’, zeiden mijn docenten. Over dyslexie was in die tijd niet veel bekend en dus was de enige oplossing dat ik op school extra hulp zou krijgen. Soms, als ik weer aardig op niveau was, stopte de hulp, maar al snel bleek dat de draad weer opgepakt moest worden, omdat het bij mij niet allemaal vanzelf ging.

Deze situatie hield aan tot groep 8, waar ik heel slecht scoorde op spelling: ik was gezakt naar het niveau van groep 4. Mijn juf uit groep 8 geloofde echter dat er meer in mij zat. Maar wat dat was, wist niemand, al gaf het wel hoop. Van de docenten mocht ik naar een vmbo-havoklas.

Toen ik naar de middelbare school ging, was ik erg gefrustreerd. Ik had nog steeds het idee dat ik meer kon bieden. Ik leerde wel, maar het koste veel tijd. Ik plande wel, maar niet effectief. Ik had wel enige concentratie, maar het liep allemaal niet soepel. Waarom niet? Was ik dan dom?

Zo voelde ik mij wel toen ik in de tweede van havo naar mavo ging.

Na het brugklasjaar belandde ik dus in een vmbo-klas, waar ik de rust vond om hoge cijfers te halen. In die tijd keek ik veel om mij heen om te ontdekken hoe ik het beste kon leren, want de stijl die docenten mij aanreikten, paste niet bij me. Ik ontdekte leervormen die goed voor mij werkten en zo wist ik zonder veel moeite mijn diploma te halen.

Mijn vervolgopleiding was er een in de multimediavormgeving. Een vrij nieuwe opleiding indertijd en helemaal hip! Ik had de ambitie om leraar te worden in het basis- of voortgezet onderwijs. Voordat ik echter aan zo’n studie zou beginnen, wilde ik thuis zijn in de computerwereld, waarvan ik dacht dat die steeds belangrijker zou worden in het onderwijs. Ik wilde applicaties kunnen maken, online toetsen kunnen afnemen en interactieve lesmethoden opzetten en gebruiken. Helaas viel de opleiding me tegen, met name omdat de kwaliteit en frequentie van de lessen ver onder de maat waren. Vier jaren gingen voorbij zonder dat ik leerde wat ik wilde leren.

Mijn gedachte in die tijd was: "Is dit alles wat een opleiding te bieden heeft?"

Na vele gesprekken met de opleidingsdirecteur en uiteindelijk zelfs voormalig staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt, was ik klaar met de opleiding en had ik mijn diploma van onbeduidende waarde op zak. De gesprekken met mevrouw Bijsterveldt hebben ertoe geleid dat verschillende opleidingen van deze school inspectie moesten ondergaan en behoorlijk op hun donder kregen. Ik was blij en gelukkig kon ik verder.

Bij de opleiding Docent Biologie ging het er heel anders aan toe. Ik studeerde daar in deeltijd en ging daarnaast huiswerkklas geven op een middelbare school in Amsterdam en Hoofddorp.

Ik ontdekte dat ik hier mijn passie veel meer ruimte kon geven dan voor de klas. Het grote verschil zit hem in de eerste plaats in de tijd: drie uur per dag persoonlijke begeleiding, is heel wat anders dan drie of vier uur per week een klas van dertig leerlingen. Mijn passie is mensen zien bloeien en excelleren en dus besloot ik mentor te worden om zoveel mogelijk aandacht aan de leerlingen te kunnen geven. Met de tijd en ruimte die daarvoor beschikbaar was, ging dat maar moeizaam. Ik nam een groot besluit: ik ging stoppen met mijn opleiding en wilde zelfstandig huiswerkbegeleiding gaan geven in Haarlem. Dit was 2009, ik was negentien jaar oud.

Allereerst ging ik onderzoeken waarom ik zelf zoveel moeite had gehad in het onderwijs. Zo stuitte ik op verschillende leerstrategieën, die voor elke leerling anders zijn. Het huidige onderwijs, zo ontdekte ik, lijkt niet gericht te zijn op de individuele behoeften van leerlingen. De docent mag wel de intentie hebben, maar er is weinig ruimte voor een andere insteek omdat de methoden hier niet op zijn afgestemd. Daarin mocht wat mij betreft gisteren nog verandering komen.

Met deze visie groeide Huiswerkbegeleiding Haarlem al snel.Na korte tijd kon ik mensen in dienst nemen om hulp te bieden aan de vele leerlingen die zich hadden aangemeld. Zo zijn we uitgegroeid tot een instituut dat onderwijs heel persoonlijk maakt en dat aandacht heeft voor hetgeen je kind uniek maakt.

Ik zou willen dat elk kind met plezier naar school gaat en daar zijn kwaliteiten ontdekt en zijn identiteit ontwikkelt. Met deze gedachte hebben we allerlei gereedschappen ontwikkeld en zijn we Moeiteloos Leren gestart. Met deze gereedschappen werkt onderwijs voor iedereen.

Wat is jouw verhaal? Maak kennis en deel je verhaal

Orde in de onderwijschaos met Moeiteloos Leren. Lees onze misse hier.

Onderwijs dat werkt voor iedereen

De missie

School de baas met Moeiteloos Leren: “Elke leerling die van de middelbare school komt, weet wie hij of zij is, wat zijn of haar potentieel is, wat hij of zij wil worden en wat hij of zij gaat doen om de wereld een stukje mooier te maken.”

Dit creëert een generatie verantwoordelijke mensen die in balans zijn met zichzelf en hun omgeving. Mensen met een krachtige identiteit, die de betekenis van hun leven hebben gevonden. 

Vind betekenis, maak contact

Wie zijn de rolmodellen van Huiswerkbegeleiding Haarlem? Ontmoet ze hier!

Rolmodellen

Onderwijshelden

Stuk voor stuk mensen met een hart voor onderwijs. Ervaring, wijsheid, creativiteit, veilig, onwankelbaar geloof, krachtig en liefde voor het vak. Deze mensen zijn goud waard.

Dit zijn wij, wie ben jij?

Nu weet je een beetje meer over ons. Het lijkt ons leuk om je te ontmoeten? Zullen we kennis maken? 

Neem een koekje voor een functionele site of lees eerst onze Privacy Policy.