NIO Training Haarlem

NIO-toets foto

NIO-toets training Haarlem

Wist u dat de Nio-toets zwaar weegt in het schooladvies? Wist u ook dat veel leerlingen voor een verassing komen te staan tijdens de toets en daardoor en te laag schooladvies krijgen?
Gelukkig kunt al uw zorgen loslaten en een (h)eerlijk advies verwachten met de Nio-toets training van Huiswerkbegeleiding Haarlem.


De Nio-toets is een intelligentietest, daar waar de Cito-toets de vaardigheden test die uw kind op de basisschool geleerd heeft. De Nio-toets geeft een beeld van de verbale en symbolische intelligentie van uw kind en bestaat uit zes verschillende onderdelen (in volgorde van toetsing):

1. Synoniemen: uit een reeks van vijf woorden moet een synoniem van het gegeven woord gekozen worden. De kennis en betekenis van woorden wordt getoetst.
Voorbeeld: Welk woord betekent hetzelfde als het dikgedrukte woord?
dapper 1 licht 2 koud 3 vrees 4 moedig 5 nieuw

2. Getallen: van een reeks getallen moet het laatste cijfer gegeven worden. Er wordt getoetst of een kind op een logische manier rekenregels kan toepassen.
Voorbeeld: Welk getal moet volgen op het laatste getal in de rij?
2 4 6 8 10 12 - 10 11 12 13 = 14

3. Analogieën: hierbij wordt getoetst of het kind relaties kan ontdekken tussen woorden.
Voorbeeld: vingers – hand. tenen - ….. 1. arm 2. voet 3. lichaam 4. been

4. Rekenen: er wordt getoetst of de vier hoofdbewerkingen van het rekenen vlot en vaardig gebruikt kunnen worden.
Voorbeeld: 2 .. 6 = 4 .. 2 ( x : + - ) ( x : + - )

5. Categorieën: hier wordt getoetst of kinderen een logische relatie tussen begrippen kunnen vinden. De relaties zijn: gelijk, tegengesteld, soort, deel, oorzaak, middel.
Voorbeeld: fruit – aardbei 1. Gelijk 2. Tegengesteld 3. Soort 4. Deel 5. Oorzaak 6. middel

6. Uitslagen: hier wordt getoetst op het ruimtelijk-inzicht van een leerling. Van welke figuren (1, 2, 3, 4, of 5) kan het figuur vóór de lijn worden gemaakt?
Voorbeeld:Help mijn kind met een eerlijk advies voor de middelbare school!

Wij hebben ervoor gekozen een programma aan te bieden waarbij wij de leerling kennis laten maken met de Nio-opgaven. In een een-op-eensituatie komen alle onderdelen aan bod, waar mogelijk in spelvorm. In iedere les wordt de focus gelegd op een onderdeel en in de zevende en laatste les wordt de proeftoets afgenomen. De uitslag van de proeftoets is direct een indicatie voor wat de uitslag van de echte toets zal worden.
Op deze manier kan uw kind met voldoende zelfvertrouwen aan de toets beginnen en weet hij precies wat hij van de toets moet verwachten.

Voorbereiden op de Nio staat ter discussie
, in de praktijk merken wij dat veel van onze leerlingen het zeer prettig vinden om kennis te maken met de lesstof voor ze in het diepe gegooid worden. Juist bij beelddenkers is het prettig om op hun ‘eigen’ manier kennis te maken met de vraagstelling van de Nio.

Daarnaast neemt kennismaking met Nio-vragen een groot deel van de spanning weg bij leerlingen.

Nio-training Haarlem, 7 lessen van 60 minuten inclusief proeftoets: € 247,-.
De Nio-training kan ook in kleine groepjes gegeven worden voor een lager tarief. Vraag naar de mogelijkheden.

Wat Bieden Wij

Bij Huiswerkbegeleiding Haarlem leren wij alle leerlingen zo efficiënt mogelijk te leren en te werken. Zo houdt een leerling tijd over omdat hij of zij sneller klaar is met zijn of haar huiswerk. Hier heeft uw kind de rest van zijn leven profijt van.

Wij bieden professionele begeleiding en bijles voor:

  • Visuele, auditieve of kinetische leerlingen.
  • Leerlingen met ADHD of ADD.
  • Leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
  • Vaste scherpe tarieven.

Voor meer informatie of vragen over onze bijlessen kunt u contact met ons opnemen!