Excelleerscan

De handleiding om het beste uit uw tiener te halen!

Wij hebben een visie; een droom:

Dat elk kind met plezier naar school gaat en daar zijn of haar krachten en kwaliteiten ontdekt,
omdat de leraren in staat zijn een omgeving te creëren waarin dat mogelijk is.

Dat uw kind van school gaat en weet wat hij kan, weet wat zijn passie is, wat hij wil worden.

Dat uw kind een identiteit heeft wanneer hij van school komt en weet wat hij kan bijdragen
om deze wereld een stukje beter te maken.

Onderwijs waarin uw kind kan bloeien en Excelleren.


De Excelleerscan maakt dit mogelijk.


Met deze handleiding kunnen wij — ouders en begeleiders — uw kind helpen beter te gaan leren en het maximale potentieel uit zichzelf te halen. De scan bestaat uit de 5 sleutels:

excelleerscan foto 1
1. Communicatiestijlen
Wij gaat uit van zeven verschillende communicatiestijlen. Iedere persoon heeft elk van deze stijlen in zich, maar in verschillende verhoudingen. Het karakter van uw kind is grotendeels afhankelijk van deze verhoudingen en welke stijl op nummer 1 staat. Bij de Excelleerscan ontdekken we de primaire communicatiestijl.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:

Wanneer start ik met praten? Wat hoor je mij vaak zeggen? Hoe verwoord ik wat ik bedoel? Wat heb ik nodig van jou om te kunnen communiceren? Hoe communiceer ik graag naar anderen? Hoe kan je mij het beste benaderen?

Stelt u zich voor wat u, samen met docenten en begeleiders, kunt bereiken als u deze dingen weet over uw kind. Vele vormen van miscommunicatie kunnen op deze manier worden voorkomen. U weet welke communicatiestijl uw kind activeert en motiveert.excelleerscan foto
2. Voorwaarden voor bloei
Wat doet uw kind het allerliefst? Dat weet u vast. Maar waarom doet hij dat het allerliefst en is dat ook van toepassing op andere dingen die hij doet? Bij dit onderdeel van de Excelleerscan ontdekt u de drijfveer van uw kind. Het beantwoordt de ‘waaromvraag’.
U krijgt antwoord op de volgende vragen:

Wat doe ik graag? Aan welk gedrag herken je mij? Wat doe ik als ik blij ben en als ik niet blij ben? En de allerbelangrijkste: Wat heb ik van jou nodig om het beste uit mijzelf te kunnen halen? Hoe ga ik om met kritiek?


“De tuinier laat de plant niet groeien. Het is de taak van de tuinier om de optimale voorwaarden te creëren voor groei.”

Sir Ken Robinson
Wanneer wij als ouders, docenten en begeleiders de voorwaarden creëren om een kind tot bloei te laten komen, dan heeft dit direct effect op het gedrag.
De mensen om uw kind heen geven uw kind wat hij nodig heeft om goed in zijn vel te zitten en zelfverzekerd te zijn. Het resultaat is dat uw kind gelukkiger zal zijn omdat hij zich begrepen voelt. Wanneer hij de ruimte krijgt om te zijn wie hij is en wij de voorwaarden scheppen om hem te laten groeien en bloeien, zal hij beslist vaker positief gedrag tonen.excelleerscan foto
3. Informatie ordenen (woordjes leren en samenvatten)
Elk kind neemt de lesstof op, op zijn eigen manier. Hier maken we onderscheid in twee primaire voorkeuren: auditief of visueel. Het huidige schoolsysteem is grotendeels gericht op auditief lerende leerlingen. Dit neemt automatisch de nodige uitdagingen met zich mee voor de leerlingen die informatie anders ordenen.
De meeste kinderen hebben een combinatie van de twee voorkeuren. Dit betekent praktisch dat er 4 manieren van samenvatten en woordjes leren zijn. Met de uitslag van de Excelleerscan wordt meteen duidelijk welke manier bij uw kind past.
De 4 voorkeurscategorieën (leerstartpunten) zijn:
Auditief | Auditief / Visueel | Visueel / Auditief | Visueel
Zo is het voor een puur auditief lerende leerling automatisch moeilijker om verhaalsommen met wiskunde te doen dan voor een visueel lerende leerling. Dit is omdat de auditief lerende leerling zich geen voorstelling kan maken bij het verhaaltje dat wordt geschetst. Wanneer het kind gaat leren conform zijn leerstartpunt, is hij klaar met zijn huiswerk vóór etenstijd, gaat woordjes leren opeens gemakkelijk weet hij precies hoe hij een samenvatting moet maken zonder er een halve dag mee bezig te zijn.


excelleerscan foto
4. De Leervorm
Elk kind is nieuwsgierig.

Helaas merken we dat veel kinderen met de tijd hun nieuwsgierigheid verliezen en weerstand opbouwen tegen de lesstof en de wijze waarop dit wordt aangeboden. Elke leerling heeft echter een vorm van werken die op een natuurlijke wijze bij hem past.
De Excelleerscan geeft inzicht in deze leervorm door antwoord te geven op vragen als:
Hoe
: Hoe leert uw kind van nature?
Wat
: Wat doet zich voor als hij zelf op onderzoek uit gaat? Welke stappen maakt hij?
Waarom: Met welke drijfveer komt uw kind in actie, welke motivatie zit erachter?

Er zijn vier universele voorwaarden om te kunnen leren:

1.     Een veilige omgeving waarin een kind fouten durft te maken
2.     Een begeleider die zijn creativiteit en nieuwsgierigheid aanmoedigt
3.     Lessen die zijn afgestemd op juiste leerstijl van de leerling
4.     Een warme, persoonlijke band tussen leerling en begeleider
In welke mate deze vier voorwaarden belangrijk zijn, is per kind verschillend. Wanneer de leraar of begeleider van uw kind aan deze voorwaarden tegemoetkomt, zal hij automatisch zonder veel moeite de lesstof tot zich nemen. Samen met de juiste didactiek maakt dat het leren weer leuk en dat heeft natuurlijk een positief effect op de vervolgstudie van uw kind.excelleerscan foto
5. Van talent tot vervolgopleiding
Stelt u zich voor dat uw kind weet wat hij kan, waar hij goed in is en waar zijn kwaliteiten liggen. Het resultaat is dat uw kind een sterker zelfbeeld krijgt en na de middelbare school de juiste studiekeuze kan maken. Het is erg goed om exact te weten waar de kwaliteiten liggen van uw kind en welke vervolgopleiding past bij zijn karakter en talenten. Daarnaast ontdekken we kwaliteiten die zich wellicht nog niet hebben geuit maar waar uw kind wel potentie voor heeft. Deze kwaliteiten kunnen wij vervolgens verder gaan ontwikkelen.
Hiernaast ontdekken we ook talenten zoals het bespelen van een instrument, schilderen, sport. Dit onderdeel is er speciaal om de eigenwaarde van een kind sterk te maken. Hij mag zeker van zijn zaak zijn omdat hij weet wat hij kan, waar zijn persoonlijke kwaliteiten liggen.

Wellicht komende de talenten van uw kind niet altijd overeen met wat er van hem gevraagd wordt. Dat kan leiden tot frustratie. Met de inzichten uit de Excelleerscan kunnen we nu heel specifiek gaan begeleiden en sturen om een leerling volledig op elk vlak tot bloei te laten komen.

Met deze handleiding krijgt u de informatie die u nodig heeft om uw kind op zíjn manier te laten bloeien.
Voor meer informatie of vragen over de Excelleerscan kunt u contact met ons opnemen!

Premium Diensten


Huiswerkbegeleiding Haarlem biedt naast bijles, huiswerkklas en talent trainingen ook premium diensten aan voor leerlingen en ouders.
In de loop der jaren hebben wij ons gespecialiseerd in persoonlijke- en voeding gerelateerde coaching. Een overzicht van onze PREMIUM diensten vindt u hieronder: