Bijles wiskunde Haarlem 

Bijles wiskunde in Haarlem en omgeving

Is hoofdrekenen moeilijk voor je kind? Of werken met procenten, breuken, formules of kansberekeningen? Bij Huiswerkbegeleiding Haarlem geven wij bijles en begeleiding Wiskunde in Haarlem en omgeving. Met een passende leerstrategie geven wij je kind individuele bijles in wiskunde op de manier die bij je kind aansluit.

Oplossingsgericht met bijles

Wiskunde

Wist je dat? Juist het abstracte gedeelte van de wiskunde bij kan dragen aan het vormen van een analytische, oplossingsgerichte aanpak voor een willekeurig probleem? Het kunnen doordringen tot de kern van een probleem. Het in kaart kunnen brengen van de randvoorwaarden van een probleem dat niet gelijk op te lossen is, dit probleem eens van een andere invalshoek bekijken. Nu hebben we het alleen over wiskundige problemen, maar ook over totaal andere problemen, tot persoonlijke problemen aan toe.

Neem contact op voor een succeservaring met het vak wiskunde.

Succeservaringen

Wat vinden andere ouders eigenlijk van onze bijlessen? Lees het hier.

Persoonlijke kennismaking bij ons op school. Zo maken wij een perfecte match tussen onze begeleider en je kind!

Door Moeiteloos Leren gecertificeerde begeleiders en ervaren docenten.
Géén studenten.

Wij verrijken je met een groot arsenaal gereedschappen om al het potentieel uit kinderen en tieners te halen wat erin zit.

Waarom wiskunde telt

Veel gestelde vragen

Wanneer heeft mijn kind eigenlijk wiskunde bijles nodig?

Wellicht vraagt u zich af of uw kind wiskunde bijles nodig heeft, omdat deze met een slecht cijfer voor het vak naar huis is gekomen. Wanneer dat incidenteel een keer gebeurt, dan is er natuurlijk niets aan de hand en heeft uw kind natuurlijk ook niet direct bijles voor wiskunde nodig.
De situatie wordt echter urgent wanneer het er op lijkt dat uw kind structureel problemen heeft met het vak wiskunde. Wanneer uw kind echter veel vaker moeilijkheden heeft met het vak en dus structurele leerproblemen of dyscalculie heeft, dan is het zeker aan te raden om bijles te nemen!

Wiskunde is namelijk één van de 3 kernvakken voor HAVO en VWO samen met Nederland en Engels. Hierdoor mag uw kind voor slechts 1 van deze vakken een 5 hebben en de rest moet een 6 of meer zijn om over te kunnen gaan of te kunnen slagen.

Het is daarom belangrijk dat uw kind voor dit vak het liefst ook een voldoende haalt, maar alleen het cijfer voor dit vak is niet het belangrijkste. Het gaat natuurlijk voornamelijk om het inzicht dat uw kind krijgt wanneer het wiskunde goed onder de knie heeft.

De meeste ouders gaan zich pas verdiepen in bijles wanneer hun kind met een slecht rapportcijfer voor wiskunde naar huis komt. Om deze reden zien wij na het eerste rapport vaak een behoorlijke stijging in de bijles aanvragen die wij ontvangen.

Heeft u het idee dat uw kind de lesstof (nog) niet voldoende beheerst en denkt u: ik zoek de juiste begeleiders voor mijn kind, neem dan gerust contact met ons op (interne link naar contact) voor een vrijblijvend gesprek.


Bijles wiskunde nodig wanneer mijn kind voldoendes haalt?

Het klinkt wellicht vreemd, maar toch is het heel goed mogelijk dat uw kind de wiskunde lesstof niet (voldoende) beheerst ondanks dat het rapportcijfer een voldoende is.
Het kan namelijk heel goed zijn dat uw kind zichzelf een prima korte termijn leerstrategie eigen heeft gemaakt. Een korte termijn strategie kan resulteren in goede (rapport)cijfers, maar in werkelijkheid beheerst uw kind de wiskundekennis op de langere termijn zeker niet!

Nu is het mogelijk dat uw kind het vak na de middelbare school wil laten vallen en in zijn verdere carrière niet meer nodig heeft. Toch heeft een korte termijn leerstrategie veel grotere gevolgen dan alleen voor het vak wiskunde.

Veel kinderen gebruiken bij het leren in het algemeen meestal hun korte termijn geheugen. Op de middelbare school kom je daar namelijk nog wel mee weg, alleen helaas niet op HBO’s en universiteiten. Daar wordt verwacht dat je cumulatief (lange termijn) kunt leren.

Ben je niet in staat om informatie permanent te onthouden, dan loop uw kind daar gegarandeerd op vast. Ook na de schoolcarrière van uw kind blijft leren belangrijk en onze stelling is dan ook dat:

Een inefficiënte leerstijl (korte termijn leren) resulteert in inefficiënt werken. Het gevolg daarvan is dat uw kind tijdens latere studie en carrière onnodig meer leer-/werkstress ervaart met eventueel een burn-out als gevolg!

Laat u dus niet alleen leiden door goede rapportcijfers, maar blijf alert en laat bij twijfel liever een expert naar de leerstrategie van uw kind kijken. Er zijn namelijk behoorlijk wat kinderen die niet in staat zijn om te leren op een manier die er voor zorgt dat ze de lesstof voor altijd onthouden.

De meeste ouders komen hier echter pas achter wanneer het (bijna) te laat is en uw kind vlak voor een examen staat en dan ineens beseft dat het de leerstof van het afgelopen jaar of zelfs jaren niet onder de knie heeft.

Achterstanden en leerproblemen voor het vak wiskunde kunt u eenvoudig voorkomen door eens een gesprek met ons aan te vragen, zodat wij middels onze leerscan (uitgaande link) kunnen bepalen of uw kind wel op de juiste wijze leert. Deze ontvangt u overigens gratis? Zodra wij de bijlessen voor uw kind gaan opstarten.

Bij de uitslag van de leerscan ontvangt uw kind een uitgebreide en persoonlijke handleiding hoe uw kind zich de wiskunde lesstof voor altijd eigen kan maken! Wanneer wij de uitslag aan ouders laten zien, dan is hun reactie meestal: “deze informatie had ik moeten hebben toen ik zelf nog op school zat!”


Wat houdt bijles wiskunde eigenlijk in?

Onder bijles wiskunde verstaan we het geven van extra les(sen) aan uw kind in de vorm van één op één ondersteuning. Deze extra lessen worden gegeven naast de reguliere lessen die uw kind op school krijgt.
Wiskunde bijles is dus de ondersteuning van uw kind bij de lesstof die de leraar op dat moment behandelt en die uw kind niet of onvoldoende begrijpt. Wij bieden deze ondersteuning altijd volgens de lesmethode die uw kind op school krijgt.

Onze persoonlijk en individuele aandacht in combinatie met onze succesvolle strategieën en gereedschappen zorgen er voor dat wij uw kind kunnen helpen om zich snel en efficiënt de lesstof helemaal eigen te maken op een voor uw kind begrijpelijke manier!

Het belangrijkste voordeel van bijles is dat wij op individueel niveau natuurlijk veel meer tijd kunnen besteden aan de onderdelen en vraagstukken van dit vak die uw kind niet goed begrijpt. Op school is daar bij de leraren natuurlijk onvoldoende tijd voor, waardoor kinderen die het vak niet volledig begrijpen die ondersteuning elders zullen moeten zoeken.

Het is daarom goed om te weten dat de bijlessen van Huiswerkbegeleiding Haarlem niet worden geven door studenten! Al onze begeleiders die wiskunde bijles geven zijn ervaren (oud)docenten in het vak en zijn als geen ander in staat om uw kind bij te staan.


Voor welke type wiskunde kan mijn kind bijles krijgen?

Huiswerkbegeleiding Haarlem biedt bijles aan voor de volgende varianten:

• Wiskunde A
• Wiskunde B
• Wiskunde C
• Wiskunde D

In het voortgezet onderwijs worden de volgende wiskunde methodes het meest gebruikt die, om heel eerlijk te zijn, in de praktijk niet zo heel veel van elkaar verschillen:

• “getal en ruimte” van Noordhoff 
• Moderne wiskunde
• Netwerk
Wageningse methode
Pascal van Thieme Meulenhoff 

De meeste vraag naar wiskunde bijles zien wij overigens in de volgende klassen:

• Havo 2
• Havo 3
• Havo 5
• Vwo 5

Dat de vraag juist het meest in deze klassen ligt is heel begrijpelijk. Met name het starten met wiskunde en grotere complexiteit richting het examen zorgen voor meer behoefte aan ondersteuning met de lesstof.

Vanzelfsprekend kunnen wij uw kind hier bij ondersteunen. Onze ervaren docenten weten precies waar de knelpunten zitten en helpen uw kind graag middels onze gereedschappen en strategieën om de lesstof snel eigen te maken.


Wanneer is wiskunde een kernvak?

Voor HAVO- en VWO scholieren behoort wiskunde A, B of C tot de kernvakken. Voor VMBO is het echter geen kernvak. Naast deze drie varianten is het ook mogelijk om voor wiskunde D te kiezen, maar dit vak is echter een keuzevak en behoort niet tot de kernvakken.
Indien uw kind naar de HAVO gaat en voor het profiel C&M (cultuur & maatschappij) kiest, dan is wiskunde geen verplicht vak meer. Wanneer uw kind wiskunde A of B binnen dit profiel als keuzevak neemt, dan is het wel weer een kernvak!

De enige uitzondering hierbij is, dat wanneer de HAVO C&M leerling aan de exameneisen kan voldoen zonder wiskunde, dan mag het vak buiten beschouwing worden gelaten. In dit geval heb je dan wel een extra keuzevak nodig.


Waarom bijles wiskunde?

Voor sommige kinderen is wiskunde gewoon een lastig vak. Zij hebben geen flauw idee wat te doen wanneer de formules en grafieken wat ingewikkelder worden. Heeft dit te maken met de aanleg voor het vak of zijn er toch manieren om je middels bijles het vak goed eigen te maken?
Wanneer uw kind namelijk niet zo goed in wiskunde is, dan wil dat echter nog niet direct zeggen dat hij nooit in staat zal zijn om dit vak onder de knie te krijgen. Met de juiste professionele ondersteuning, inzichten en strategieën die wij in onze bijlessen geven is het heel goed mogelijk voor uw kind om weer een voldoende voor dit vak te halen.

Veel ouders vragen zich daarom (terecht of onterecht) af waarom wiskunde zo belangrijk is en waarom het een kernvak is geworden voor HAVO en VWO leerlingen? Een terechte vraag waar eerlijk gezegd zelfs de wiskundigen het nog niet over eens zijn.

Wat de reden ook is, het blijft een prachtig vak waarbij het oplossen van intellectuele vraagstukken, het analyseren van probleemstellingen en het ontrafelen van wiskundige structuren belangrijk zijn.

De voornaamste reden waarom dit vak de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden is het bevorderen tot logisch nadenken. Niets ten nadelen natuurlijk van de mensen die het vak nooit hebben gehad.

Het is gewoon een vak met veel sub-disciplines die variëren van abstract (algebra, meetkunde & analyse en logica) tot toegepaste wiskunde zoals de numerieke of financiële. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Hoe dan ook, wiskunde blijft een belangrijk vak om een voldoende voor te hebben en met onze strategieën en bijles helpen wij uw kind dit te realiseren.


Waar kan mijn kind bijles wiskunde krijgen?

De bijlessen van Huiswerkbegeleiding Haarlem worden gegeven op onze locatie aan de Korte verspronckweg 7 – 9 te Haarlem. In de regio Haarlem is het ook mogelijk om aan huis privé bijles te ontvangen. Woont u echter niet in de buurt of wilt u liever geen persoonlijk contact, dan is onze online ondersteuning natuurlijk de perfecte oplossing.
Onze bijlessen voor dit vak kunnen op verschillende manieren gegeven worden. Zo bieden wij prima ondersteuning voor kinderen die wat extra hulp en discipline nodig hebben met hun wiskunde huiswerk via onze huiswerkklas.

Onze huiswerkklas is beschikbaar op schooldagen tussen 1430:00 en 18:00 alwaar een gediplomeerde leerkracht uw kind zal helpen en ondersteunen met het huiswerk.

Natuurlijk is het ook mogelijk om individuele lessen (privéles) te nemen, zodat uw kind de maximale begeleiding krijgt bij het maken van het huiswerk en tevens extra ondersteuning wanneer het gaat om het begrijpen en leren van de lesstof.

Privélessen kunnen zowel thuis als ook via internet worden gegeven, waardoor er altijd een passende oplossing is voor uw situatie.


Wat kosten onze bijlessen?

Wanneer u zich afvraagt hoeveel bijles kost, dan kunt u op de onderstaande link alle informatie over onze kosten vinden. Voor bijles werken wij met een prijs per uur op basis van een strippenkaart. U kunt onze vergoeding / uurtarief vinden op onze tarieven pagina.
Alvorens u echter een besluit neemt op basis van prijs is het goed om te kijken wat wij u en uw kind allemaal kunnen bieden. Zo vergelijkt u geen appels met peren en kunt u de werkelijke waarde van onze diensten juist inschatten.

Waarom wij anders zijn en wellicht de beste keuze voor uw kind kunt u ook vinden in de onderstaande alinea’s over “waarom kiezen voor bijles van Huiswerkbegeleiding Haarlem” en “waar komt onze passie vandaan?”.


Bijles wiskunde voor welk niveau?

Bij Huiswerkbegeleiding Haarlem kan uw kind op de volgende niveaus bijles krijgen: lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en universitair niveau, te weten: basisschool (lagere school), vmbo, mbo, havo, vwo, en hoger onderwijs als hbo en universiteit.
Op welk niveau uw kind ondersteuning ook nodig heeft, wij kunnen er voor zorgen dat hij dit vak weer snel onder de knie heeft. Om elk kind op de beste manier te kunnen ondersteunen hebben wij 11 verschillende leergereedschappen ontwikkeld. Bij ons kunt u er verzekerd van zijn dat uw kind de juiste methodes en ondersteuning meekrijgt.


Wie kan er het beste wiskunde bijles geven aan mijn kind?

Dit is een heel belangrijke en natuurlijk ook persoonlijke vraag!
Het aanbod in bijles aanbieders is vandaag de dag enorm groot en dat maakt het er voor u als ouder zeker niet gemakkelijker op om de juiste keuze te maken wat de beste bijles voor uw kind is.

De meeste ouders die wij spreken willen het allerbeste voor hun kind. Alleen wat is dat in dit geval? Ondersteuning bij het leren van de lesstof is absoluut prima, maar informatie goed kunnen onthouden en toepassen in het verdere leven van het kind is naar ons idee nog veel belangrijker!

Natuurlijk kunt u er voor kiezen om uw kind te laten helpen en ondersteunen door een student of een particulier. Met een kleine speurtocht op google of marktplaats (bijles gezocht/gevraagd) vindt u wellicht wel een goedkope of in sommige gevallen zelfs gratis hulp (mocht u daar specifiek naar op zoek zijn).

Wanneer u naar een extreem goedkope of gratis bijles op zoek bent, dan bent u bij ons eerlijk gezegd aan het verkeerde adres. Wij streven er namelijk naar om alleen de beste kwaliteit bijles te leveren en dat kunnen wij alleen realiseren door ervaren docenten in te zetten en een eerlijke vergoeding daar tegen over te zetten.

Indien u in dit segment op zoek bent, dan valt de keuze vaak al snel op een huiswerkinstituut zoals bijvoorbeeld Studiekring, Superprof of Lyceo. U weet dan in ieder geval dat uw kind volgens goede methoden wordt ondersteund. Veelal beter dan wanneer u voor een student of particulier kiest.

Hoewel de keuze voor een huiswerkinstituut een stap in de goede richting kan zijn, kan én moet het naar ons idee nog beter …

… wij werken er namelijk actief aan om naast uitstekende bijlessen ook het onderwijs in zijn geheel te verbeteren. Door onze samenwerking met scholen en docenten hebben wij waardevolle inzichten verkregen die wij vervolgens weer aan uw kind doorgeven om zo het meest uit zijn school en carrière te halen!


Waarom kiezen voor bijles van Huiswerkbegeleiding Haarlem?

Het is onze missie om middels onze baanbrekende technieken samen met u het maximale potentieel uit uw kind te halen.
Hoewel het bovenstaande misschien mag klinken als een mooie slogan, niets is minder waar. Wij streven er namelijk daadwerkelijk naar om dit voor uw kind te realiseren en dat is precies de reden dat u onderstaande punten bij weinig andere instituten tegen zal komen.

• Wij werken alleen met ervaren docenten
• 11 tools ontwikkeld om het maximale uit uw kind te halen dat er in zit
• Onze technieken en strategieën geven uw kind gereedschappen mee voor school en de rest van zijn leven
• Wij helpen scholen en leraren met het verbeteren van het onderwijs in het algemeen
• Alle docenten zijn gecertificeerd met de methodes van Moeiteloos Leren.

Bent u nieuwsgierig naar onze motivatie, dan vertel ik u daarover hieronder graag meer.


Waar komt onze passie vandaan?

Mijn naam is Gideon Beeftink en ik ben de oprichter en directeur van Huiswerkbegeleiding Haarlem. In mijn schooltijd heb ik zelf voldoende dilemma’s ervaren met het leren van mijn eigen schoolvakken.
Helaas werden er in mijn tijd nog weinig ondersteuningsmogelijkheden geboden en wat er aan mogelijkheden was sloot niet aan bij mij manier van leren!

Ik had namelijk het idee dat ik best intelligent was ,alleen dat bleek totaal niet uit mijn cijfers en de feedback van mijn leraren. Gedurende mijn hele middelbare schooltijd vroeg ik mij af waar dit verschil aan lag?

Ik deed zo mijn best om alles in mij op te nemen en goede cijfers te halen, alleen het werkte niet zoals ik dat in gedachte had! Ik kreeg hoe langer hoe meer het gevoel dat ik helemaal niet zo slim was als ik dacht te zijn.

Moest ik mijn toekomst dromen dan misschien maar naar beneden bijstellen? Ik voelde mij machteloos en had het idee dat er niemand was die mij hier mee kon helpen of geloofde in mijn capaciteiten. In ieder geval niet mijn school of docenten.

Mijn cijfers, eigen waarde en gedrag werden steeds meer een afspiegeling van deze wanhoop, maar ik heb uiteindelijk mijn middelbare school toch met “succes” afgerond.

Hierna kreeg ik zelf een baan bij een huiswerkbegeleidingsinstituut waar ik tot mijn verbazing zag dat extreem veel leerlingen exact dezelfde dilemma’s hadden als ik.

Hierdoor raakte ik er steeds meer van overtuigd dat de oorzaak niet bij de leerlingen of, in mijn eigen geval, bij mij lag en dat werd compleet bevestigd toen ik uiteindelijk de echte oorzaak ontdekte.

Op school wordt je namelijk verteld WAT je moet leren, maar niet HOE je het moet leren!

De lesstof wordt namelijk slechts op 1 manier aangeboden, terwijl kinderen daarentegen op 5 verschillende manieren informatie tot zich nemen en dit is uiteindelijk de belangrijkste reden dat een groot deel van de leerlingen niet goed mee kan komen op school, wat zich meestal uit in slechte cijfers en gedrag van de leerling.

Maar ik ontdekte daarnaast ook nog dat kinderen die wel goede cijfers halen vaak ook niet weten hoe ze moeten leren.

Daar komt u als ouder of school alleen niet zo snel achter wanneer u alleen maar naar de behaalde cijfers kijkt. Wilt u weten of uw kind moeite heeft met leren (ongeacht de cijfers)? Kijk dan eens goed naar de tijd die er aan huiswerk wordt besteed.

Is uw kind klaar met het huiswerk voor het avondeten, dan is de leermethode waarschijnlijk ok. Heeft uw kind meer tijd nodig, dan is de verhouding tussen geïnvesteerde tijd en resultaat uit balans! In dat geval is uw kind er enorm bij gebaat om te weten hoe het wel zou moeten leren.

Gelukkig hoeft u zich daar bij ons geen zorgen meer om te maken, aangezien wij voor al onze wiskunde bijlessen werken met de laatste tools en technieken om uw kind te helpen met school en nog belangrijker voor de rest van zijn leven.

Wanneer wij er voor kunnen zorgen dat de stress op school en thuis kan verdwijnen, dan hebben wij onze taak volbracht. Daar worden wij bij Huiswerkbegeleiding Haarlem gelukkig van! 

Meten is weten

Op niveau met wiskunde bijles.

Overtuigende ouders

Nog meer eerlijke feedback vind je hier

Je bent ongeveer aan het einde van deze pagina. Vanaf hier kan je alle kanten op. Ontdek wie wij eigenlijk zijn, plan een kennismaking of kijk nog even bij onze gereedschappen.

"Ik ben enorm onder de indruk hoe Gideon met mijn dochter omgaan, die niet de meest makkelijke leerling is, i.v.m. dyslexie en concentratie problemen. Hij doet dit met zoveel geduld, begrip en veel persoonlijke aandacht! Wat erg inspirerend is voor mijn dochter en voor mij, is dat hijzelf steeds in ontwikkeling is om de meest nieuwe inzichten van leermethodes toe te passen en te vertalen naar ieder specifiek kind. Zelfs wiskunde wordt op een zeer creatieve manier inzichtelijk en behapbaar gemaakt voor de grootste reken-haters!."

Anna Vreeburg

"Mijn zoon is afgelopen jaar door Lysan naar het examen toe begeleid. En ik kan zeggen dat het uitstekend is gegaan. Zij had een zeer positieve invloed op de motivatie van mijn zoon. Haar uitleg, inzet en geduld spreken van een absoluut inzicht in en begrip van de opstandige gedachtenspinsels van een middelbare scholier. Zij verstaat de kunst om een leerling weer op het goede pad richting examen te brengen. Als alle leraren in het middelbaar onderwijs het niveau van Lysan maar zouden benaderen, zou dat voor onze gehele maatschappij vele vruchten afwerpen. Mijn dank aan Lysan en Gideon"

Marina Gorincesa

Neem een koekje voor een functionele site of lees eerst onze Privacy Policy.