Huiswerkklas Haarlem

huiswerkbegeleiding

Uw kind dat rond etenstijd al klaar is met huiswerk maken, ziet u er al naar uit? Op onze huiswerkklas leert uw kind onder begeleiding zelfstandig te werken, te plannen en te leren, waardoor er meer tijd vrij komt voor andere dingen. Hoe ziet een middag op de huiswerkklas bij Huiswerkbegeleiding Haarlem er uit?


Na schooltijd staat een van onze begeleiders uw kind op de huiswerkklas op te wachten met een kopje thee. Voor de hele week vullen ze samen de weekplanner in, waarmee uw kind stap voor stap nieuwe stof kan leren. Uiteraard heeft u toegang tot deze weekplanner, zodat u precies weet wat er te gebeuren staat. In een gemoedelijke en rustige omgeving gaat uw kind vervolgens aan het werk.

De ondersteuning in de huiswerkklas stemmen wij af op de situatie van uw kind, specifiek voor elk vak. De begeleider onderzoekt met de leerscan welke leerstijl het best past en maakt hiervan gebruik in het uitleggen van moeilijke stof en het plannen van werk. Wij herkennen de auditief-volgordelijk en visueel-ruimtelijke instructiestijl, waarvoor we voor elke leerling een leermethode op maat maken. Vaak kan hij dan al snel goed aan de slag en soms helpt het ook om samen te werken met andere leerlingen en met anderen te discussiëren. De begeleider controleert al het gemaakte huiswerk en overhoort indien nodig. Wanneer uw kind zijn werk af heeft, zet de begeleider een paraaf in de weekplanner. Als hij klaar is met al zijn werk, dan mag hij naar huis.

Ons doel met de huiswerkklas is dat uw kind met onze begeleiding op een gestructureerde, rustige en meest effectieve manier huiswerk leert maken, dat hij daarbij oog heeft voor hoe hij het liefst en prettigst leert. Om goed voor ogen te krijgen hoe dat zit, bieden we uw kind gratis onze leerscan aan. Bij de huiswerkbegeleiding werken we in groepjes van maximaal 7 leerlingen per begeleider.

huiswerkbegeleiding op een rij:
  • Leren:  samenvatten, leren, structureren, plannen en zelfstandig werken
  • Leerscan, meest effectieve en efficente manier van woordjes leren en samenvatten
  • Huiswerk maken met: begeleiding, huiswerkcontrole en overhoren
  • Groep van maximaal 7 leerlingen per begeleider
  • 2 tot 5 keer per week huiswerkbegeleiding, 4 uur per dag
  • Alle leerlingen zijn welkom, vwo-, havo en vmbo leerlingen
  • Maandelijkse terugkoppeling met de ouders


Lestijden

Gezien de lestijden van de middelbare scholen lijkt het ons goed om 14.30 te beginnen met de huiswerkklas.
De planning is dan als volgt:

Maandag tot en met vrijdag van 14.30-18.00.

Leerlingen die eerder uit zijn dan 15.00 uur kunnen dan al bij ons terecht vanaf 14.30 uur en zonodig doorwerken tot 18.00 uur. Effectief kan een leerling dan 2 tot 3 uur aan zijn huiswerk werken. Om 16.45 houden we een korte pauze om even op adem te komen. Daarna hebben we nog een uur om af te ronden.

In de regel blijven alle leerlingen tot het einde van de huiswerkklas. Als een leerling zijn of haar huiswerk af heeft en geen onvoldoendes staat voor één van de vakken, dan mag de leerling eerder naar huis. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals ziekte of een afspraak met een tandarts en dergelijke.


Locatie

Huiswerkklas Haarlem
Korte Verspronckweg 7-9
2023 BS Haarlem

Voor meer informatie of vragen over de huiswerkklas kunt u contact met ons opnemen!